Интернет и Телевизия
 t
 

Интернет и Телевизия

С това предложение от Скайнет България получавате високоскоростен и неограничен достъп до Интернет 100/100Mbps. Съотношението download:upload - Интернет 1:3, БГ-Пиъринг 1:1.

Бизнес Услуги
 

Бизнес Услуги

За нашите Бизнес клиенти предлагаме гарантирани скорости, съотношение на трафика BG/INT 1:1, като услугата включва 1бр. Статичен IP-адрес и подарък Хостинг за срока на договора с параметри 30GB пространство и неограничен трафик.

Промоции
 

новини

Скайнет България стартира Социална програма за своите настоящи и бъдещи клиенти в неравностойно положение. Необходимо е само да се предоставят надлежните документи. За повече информация, моля обърнете се към локалните ни офиси.

Хостинг
 

Хостинг

Дисково пространство - 30GB
Месечен трафик - Неограничен
Поддомейни - Неограничени
Първите 3 месеца са подарък и след изтичането им се заплаща по 5.00лв/месец.

Лев Секюрити Груп

СкайНет България, като партньор и търговски представител на Лев Секюрити Груп АД предлага пълният набор от услуги на компанията.

Информация за нашият партньор:

„Лев Секюрити Груп” АД е фирма с 20 годишна история, специализирала дейността си в сферата на корпоративната и лична сигурност. С познатото до момента име „Спартак Секюрити”АД дружеството е синоним на доверие и сигурност за многобройните си партньори и клиенти.

Дружеството е регистрирано по Фирмено дело 2293/1996г., с решение № 14/06.10.2006 г. на Софийски градски съд с предмет на дейност:

-  лична охрана на физически лица (Лиценз № 500/02.02.2005г.),

-  охрана на имуществото на физически или юридически лица, в това число и с помощта на сигнално-охранителни системи за сигурност (Лиценз № 63/29.04.2004 г.).,

-  охрана на масови мероприятия, (Лиценз № 63/29.04.2004 г.).

         Системата за управление на „Лев Секюрити Груп”АД е оценена от Bureau Veritas Certification, и съответства с изискванията на стандартите за управление ISO 9001:2008 и има издаден сертификат № BG13026Q от ………. г.

          „Лев Секюрити Груп”АД е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с идентификационен № 201768 от Комисията за защита на личните данни.

         Дружеството има Разрешение /лиценз/ от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за ползване на индивидуално определен радиочестотен спектър /PMR/ № 01063/29.08.08 г.

          „Лев Секюрити Груп”АД  е  член на  признатата браншова организация: „Съюз на фирмите за охрана и сигурност“ (СФОС).

          „Лев Секюрити Груп” АД е част от холдинговата структора на „Лев Корпорация” АД  и е основна капиталова единица от дружествата в семейстовото на „ЛЕВ”.

Екипът на   „Лев Секюрити Груп” АД е изграден от мотивирани служители с дългогодишна практика в специалните служби и правоохранителните органи на страната.

ДЕЙНОСТ

Основните насоки на дейност на „Лев Секюрити Груп” са съобразени със спецификата на охранителната дейност и изискванията на съвременната криминогенна обстановка, както следва:

  • „Корпоративна сигурност“,
  • „Физическа охрана“,
  • „Техническа защита“