Интернет и Телевизия
 t
 

Интернет и Телевизия

С това предложение от Скайнет България получавате високоскоростен и неограничен достъп до Интернет 100/100Mbps. Съотношението download:upload - Интернет 1:3, БГ-Пиъринг 1:1.

Бизнес Услуги
 

Бизнес Услуги

За нашите Бизнес клиенти предлагаме гарантирани скорости, съотношение на трафика BG/INT 1:1, като услугата включва 1бр. Статичен IP-адрес и подарък Хостинг за срока на договора с параметри 30GB пространство и неограничен трафик.

Промоции
 

новини

Скайнет България стартира Социална програма за своите настоящи и бъдещи клиенти в неравностойно положение. Необходимо е само да се предоставят надлежните документи. За повече информация, моля обърнете се към локалните ни офиси.

Хостинг
 

Хостинг

Дисково пространство - 30GB
Месечен трафик - Неограничен
Поддомейни - Неограничени
Първите 3 месеца са подарък и след изтичането им се заплаща по 5.00лв/месец.

Типове интерфейси

СКАЙНЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Публикация на мрежовите интерфейси


1. Обхват
Този документ определя техническите характеристики и спецификации нa интерфейса за
свързване на крайните електронни съобщителни устройства на клиентите към мрежата на
СКАЙНЕТ БЪЛГАРИЯ ООД в точката на свързване.
При промени в мрежовите интерфейси, този документ ще бъде своевременно допълван и
актуализиран.
2. Общо описание
СКАЙНЕТ БЪЛГАРИЯ ООД предоставя достъп до интернет и услугите за пренос на данни с
помощта на : LAN усукана медна двойка.
Усуканата медна двойка използват за връзка с крайните устройства на клиентите Ehernet
интерфейс.
Ethernet интерфейсът покрива група мрежови приложения, която се основава на
стандартизирания мрежов стандарт, дефиниран в IEEE 802.3 и публикуван от Institute of
Electronic and Engineers.
Интерфейсите, осъществяват тази комуникация на 10 или 100 MB/s могат да работят в два
режима – half или full duplex. Един и същи интерфейс се използва
за комуникация посредством стандарт 10Base-T (съгласно регламентациите на
IEEE 802.3) и 100Base-Tx (съгласно регламентациите на IEEE 802.3u), както и при
използването на стандарт 1000Base-T (IEEE 802.3ab). При осъществяване на двупосочната
комуникация, предаваните пакети следва да отговарят на нормите описани в IEEE 802.3. В
зависимост от използваните от клиента услуги пакетите, отговарящи на стандарт IEEE 802.1Q
могат да бъдат пренасяни прозрачно или управлявани в мрежата на СКАЙНЕТ БЪЛГАРИЯ
ООД.
Използваните интерфейси Етернет следва да разполагат с динамична таблица за MAC адреси
(минимално количество 2000).
Интерфейсът за връзка се осъществява посредством конектор RJ45 ( женски или мъжки), в
съответствие със стандартите на TIA/EIA-568-B

Типове интерфейси

Тип на инетрфейса Отстояние Тип на конектора Тип на използвания кабел
Ethernet (10Base-T) 100 метра RJ45 (TIA/EIA-568-B) мин. UTP Cat3
Fast Ethernet (100Base-Tx) 100 метра RJ45 (TIA/EIA-568-B) мин. UTP Cat3
Gigabit Ethernet (1000Base-T) 100 метра RJ45 (TIA/EIA-568-B) мин. UTP Cat3

 

Физическият интерфейс отговаря на стандартите IEEE 802.3j (10BASE-T) и IEEE 802.3u
(100BASE-TX). Физическият интерфейс използва конектор отговарящ на стандарта TIA/EIA-568-
B.
Протоколите от второ ниво на OSI отговарят на стандартите : Ethernet Version IEEE 802.3,
IEEE 802.2, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Протоколите от трето ниво на OSI отговарят на стандартите : Internet Protocol Version 4 (IPv4)
дефиниран в IETF RFC 791

На следващата фигура е описан начинът за извършване на окабеляване посредством
използваният конектор за осъществяване на връзка.