10

От 25.05.2018г. влизат в сила изменения в Общите условия на „СКАЙНЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД за предоставяните от него електронни съобщителни услуги. Измененията са предприети във връзка с :

Влизането в сила на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, приет на 27.04.2016г., (Общ регламент за защита на личните данни). Този Регламент касае защитата на физическите лица във връзка с предоставянето и обработването на личните данни. Регламентът завишава стандартите за защита на личните данни в целия Европейски съюз, което налага промени в досегашните практики по отношение на обработването им. От 25.05.2018г. влизат в сила изменения на Общите условия, които целят да предоставят ясна и точна информация за обработката на личните данни, която да е на едно място, да е по лесно достъпна и разбираема за нашите потребители. След измененията, информацията за вида данни, начина на обработването им, правата Ви като субекти на данните и друга и друга полезна информация ще се съдържа в „Политиката за поверителност на личните данни на СКАЙНЕТ БЪЛГАРИЯ“, която ще бъде публикувана на нашата интернет страница и ще е налична в търговските ни обекти на 25.05.2018г.

Етикети:
Сподели

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Горе